28/06/2023 16:10        

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC. NĂM HỌC 2022-2023.

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2022 - 2023

https://drive.google.com/file/d/1ikoWxAb_NW_HGluvLPvS5srdSi9lhIgW/view?usp=sharing

KẾ HOẠCH: Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm học 2022-2023

https://drive.google.com/file/d/1OfvBlQBuF2_A3h_1xawMp20_jCfRgKRT/view?usp=sharing
 

 
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 238785