10/11/2020 10:13        

NGOẠI KHÓA "PHÒNG TRÁNH TAI NẠN VÀ SƠ CẤP CỨU ĐUỐI NƯỚC"

Tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh trong những năm gần đây diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của học sinh gây tổn thất to lớn đến gia đình, nhà trường và xã hội. Trước thực trạng đó ngày 3/11/2020 tổ Giáo dục thể chất - Âm Nhạc - MĨ Thuật phối hợp với nhà trường thực hiện chuyên đề tuyên truyền " phòng tránh tai nạn và sơ cấp cứu đuối nước " cho học sinh với các nội dung.

1. Các nguy cơ dẫn đến đuối nước

2. Nguyên nhân dẫn đến đuối nước

3. Xem video các tình huống dẫn đến đuối nước, và thực tế các vụ tai nạn đã xảy ra.

4. Cách xử lí khi bị đuối nước và gặp người bị đuối nước.

5. Cách sơ cứu đuối nước.

Qua chuyên đề giúp tất cả các em học sinh cơ bản biết được các kỹ năng trong việc phòng tránh tai nạn đuối nước, có ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân và biết cách xử lí khi gặp các tình huống bị đuối nước...