Tin tức - Sự kiện

Học sinh khối 6,7 tham quan thác Thăng Thiên và Cuộc thi "Tôi tài năng" 2011

Ngày đăng: 9/23/2011 8:30:05 AM

Vào ngày 1/4/2011, Ban giám hiệu - Hội Cha mẹ học sinh - Khối chủ nhiệm 6,7 phối hợp cùng công ty Du lịch Vạn Xuân đã tổ chức cho học sinh khối 6-7 tham quan thác Thắng Thiên (Hoà Bình)

 và cùng thể hiện năng khiếu với cuộc thi "Tôi tài năng". Vào ngày 1/4/2011, Ban giám hiệu - Hội Cha mẹ học sinh - Khối chủ nhiệm 6,7 phối hợp cùng công ty Du lịch Vạn Xuân đã tổ chức cho học sinh khối 6-7 tham quan thác Thắng Thiên (Hoà Bình) và cùng thể hiện năng khiếu với cuộc thi "Tôi tài năng". Vào ngày 1/4/2011, Ban giám hiệu - Hội Cha mẹ học sinh - Khối chủ nhiệm 6,7 phối hợp cùng công ty Du lịch Vạn Xuân đã tổ chức cho học sinh khối 6-7 tham quan thác Thắng Thiên (Hoà Bình) và cùng thể hiện năng khiếu với cuộc thi "Tôi tài năng". Vào ngày 1/4/2011, Ban giám hiệu - Hội Cha mẹ học sinh - Khối chủ nhiệm 6,7 phối hợp cùng công ty Du lịch Vạn Xuân đã tổ chức cho học sinh khối 6-7 tham quan thác Thắng Thiên (Hoà Bình) và cùng thể hiện năng khiếu với cuộc thi "Tôi tài năng". Vào ngày 1/4/2011, Ban giám hiệu - Hội Cha mẹ học sinh - Khối chủ nhiệm 6,7 phối hợp cùng công ty Du lịch Vạn Xuân đã tổ chức cho học sinh khối 6-7 tham quan thác Thắng Thiên (Hoà Bình) và cùng thể hiện năng khiếu với cuộc thi "Tôi tài năng". Vào ngày 1/4/2011, Ban giám hiệu - Hội Cha mẹ học sinh - Khối chủ nhiệm 6,7 phối hợp cùng công ty Du lịch Vạn Xuân đã tổ chức cho học sinh khối 6-7 tham quan thác Thắng Thiên (Hoà Bình) và cùng thể hiện năng khiếu với cuộc thi "Tôi tài năng". Vào ngày 1/4/2011, Ban giám hiệu - Hội Cha mẹ học sinh - Khối chủ nhiệm 6,7 phối hợp cùng công ty Du lịch Vạn Xuân đã tổ chức cho học sinh khối 6-7 tham quan thác Thắng Thiên (Hoà Bình) và cùng thể hiện năng khiếu với cuộc thi "Tôi tài năng".

Admin Mai Xuân Thưởng

ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên !!!