Thông báo | Trường THCS Mai Xuân Thưởng.

Đội ngũ cán bộ, GV và CNV năm học 2013 - 2014

                                                                                                                          Mẫu 11                      

      PHÒNG GD - ĐT TP NHA TRANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MAI XUÂN THƯỞNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                     

                   

 

THÔNG BÁO

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục & Đào tạo)

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

75

70

5

0

0

51

16

3

5

 

I

Giáo viên

61

61

0

0

0

46

15

0

0

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

12

12

0

0

0

9

3

0

0

 

2

Vật lý

3

3

0

0

0

3

0

0

0

 

3

Hóa học

3

3

0

0

0

3

0

0

0

 

4

Sinh học

6

6

0

0

0

2

4

0

0

 

5

Thể dục

4

4

0

0

0

4

0

0

0

 

6

 Ngữ   Văn

13

13

0

0

0

10

3

0

0

 

7

 Âm nhạc

2

2

0

0

0

1

1

0

0

 

8

Mỹ thuật

2

2

0

0

0

0

2

0

0

 

9

Anh văn

8

8

0

0

0

8

0

0

0

 

10

Lịch sử

3

3

0

0

0

3

0

0

0

 

11

Địa lý

3

3

0

0

0

2

1

0

0

 

12

GDCD

2

2

0

0

0

1

1

0

0

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

0

0

0

3

0

0

0

 

1

Hiệu trưởng

1

1

0

0

0

1

0

0

0

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

0

0

0

2

0

0

0

 

III

Nhân viên

11

6

5

0

0

2

1

3

5

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

0

0

0

0

0

1

0

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

0

0

0

0

0

1

0

 

3

Nhân viên thiết bị

2

2

0

0

0

2

0

0

0

 

4

Nhân viên y tế

1

1

0

0

0

0

0

1

0

 

5

Nhân viên thư viện

1

1

0

0

0

0

1

0

0

 

6

Nhân viên khác

5

0

5

0

0

0

0

0

5

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                   Vĩnh Hải, ngày 19 tháng 9 năm.2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                   (Ký tên và đóng dấu)

ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên !!!