Thông báo | Trường THCS Mai Xuân Thưởng.

Cam kết chất lượng giáo dục cơ sở

 Mẫu 5

     PHÒNG GD - ĐT TP NHA TRANG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MAI XUÂN THƯỞNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

 

Cam kết chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

 

 

 

 

 

lớp 6

lớp 7

lớp 8

lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

Hoàn thành chương trình Tiểu học, tuổi từ 11 đến 14

Hoàn thành chương trình lớp 6, tuổi từ 12 đến 15

Hoàn thành chương trình lớp 7, tuổi từ 13 đến 13

Hoàn thành chương trình lớp 8, tuổi từ 14đến 17

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình giáo dục lớp 6 do Bộ GD&ĐT ban hành

Chương trình giáo dục lớp 7 do Bộ GD&ĐT ban hành

Chương trình giáo dục lớp 8 do Bộ GD&ĐT ban hành

Chương trình giáo dục lớp 9 do Bộ GD&ĐT ban hành

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

  1. Điều 94, 95 Luật Giáo dục năm 2005, cùng Điều 46 Thông tư 12 Điều lệ nhà trường
  2. Điều 38, 40, 41 Điều lệ nhà trường

IV

điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh  (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học...)

-     Có đủ phòng học cho từng lớp, có phòng thí nghiệm thực hành

-     Có phòng dạy Tin học cho học sinh khối 6, 7, 8

-     Có đủ thiết bị dạy học  tối thiểu phục vụ cho các lớp

-     Có sân chơi bãi tập với diện tích 2900 m2

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Học sinh sẽ được tham gia sinh hoạt Đội, Hội; được tham gia các hoạt động ngoại khoá do trường và Hội đồng Đội thành phố tổ chức.

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn Cao đằng sư phạm trở lên; các Cán bộ quản lý đều có trình độ Đại học và qua lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý Giáo dục; 2/3 CBQL có trình độ trung cấp chính trị.

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khoẻ của học sinh dự kiến đạt được

 

 

 

 

Năm qua:

88,8%

89,9%

91,9%

100%

Năm nay:

90%

90%

92%

96%

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

90%

90%

91%

86%

 

                                                                                                  Vĩnh Hải, ngày 19 tháng 9 năm 2013

                                                                                                                                                                                          Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                                                                         (Kí tên và đóng dấu)

 

 

 

ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên !!!