Đang xem: Giáo án/Bài giảng điện tử
Khối:  Môn học:     
ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên !!!