Học sinh

 

 

 

STT SBD Phong Hodem Ten Ngaysinh Noisinh Dantoc Phai HSTruong Bang HK HL TMon Diemthi
1 420 26 Nguyễn Hoàng Nam 09.04.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Khá Tin học 16.00
2 414 25 Nguyễn Trần Nhật Huy 21.10.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Khá Tin học 8.00
3 418 26 Nguyễn Hoàng Luân 18.09.1998 Đồng Nai Kinh Nam THCS Trưng Vương-NT A Tốt Khá Tin học 7.00
4 401 24 Nguyễn Trà My 12.08.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trần Quốc Toản-NT A Tốt Giỏi Tiếng Pháp 16.45
5 405 24 Lê Hoàng Vy 14.02.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trần Quốc Toản-NT A Tốt Khá Tiếng Pháp 15.20
6 403 24 Nguyễn Anh Thảo Phương 02.02.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trần Quốc Toản-NT A Tốt Khá Tiếng Pháp 14.70
7 402 24 Lê Phương Phi 14.11.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trần Quốc Toản-NT A Tốt Khá Tiếng Pháp 14.40
8 400 24 Ma Cẩm Mai Anh 25.03.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trần Quốc Toản-NT A Tốt Giỏi Tiếng Pháp 13.50
9 404 24 Phạm Nữ Huyền Trang 02.08.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trần Quốc Toản-NT A Tốt Khá Tiếng Pháp 11.65
10 391 23 Dương Phạm Nhã Uyên 08.01.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 14.30
11 393 23 Dương Phạm Thu Uyên 21.09.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 13.20
12 389 23 Nguyễn Thành Tuân 12.06.1998 Bình Thuận Kinh Nam THCS Võ Văn Ký-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 13.15
13 368 22 Nguyễn Thị Thu Nga 14.02.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 13.00
14 343 21 Nguyễn Thảo Phương Anh 07.12.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Mai Xuân Thưởng-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 12.80
15 382 23 Phạm Nguyễn Minh Thư 10.02.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trần Nhật Duật-NT A Tốt Khá Tiếng Anh 12.65
16 395 23 Phạm Trung Việt 18.01.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 12.25
17 366 22 Nguyễn Lê Trà My 20.03.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Khá Tiếng Anh 12.10
18 348 21 Phan Văn Danh 13.12.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu-NT A Tốt Khá Tiếng Anh 11.65
19 388 23 Nguyễn Đức Trung 07.10.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 11.50
20 371 22 Lương Tú Ngọc 13.01.1998 Bình Định Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 11.30
21 378 22 Lê Phúc Thành 14.05.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 11.00
22 387 23 Trần Mai Thanh Trúc 09.01.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 10.95
23 386 23 Võ Thị Hà Trang 19.06.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ Trần Quốc Toản-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 10.75
24 347 21 Phan Minh Cường 27.08.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Võ Văn Ký-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 10.75
25 392 23 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 02.03.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Tiếng Anh 9.00
26 323 20 Phạm Hồng Phương Thúy 07.07.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Âu Cơ-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 12.50
27 332 20 Nguyễn Thị Thu Trang 22.12.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Bùi Thị Xuân-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 12.00
28 302 19 Kiều Thị Mỹ Linh 06.09.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Võ Thị Sáu-NT A Tốt Khá Ngữ văn 12.00
29 310 19 Nguyễn Yến Nhi 08.07.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Bùi Thị Xuân-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 11.50
30 315 19 Hà Thị Huyền Phương 20.04.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 11.00
31 297 18 Lê Hoa Diễm Hương 30.11.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Âu Cơ-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 11.00
32 331 20 Huỳnh Thị Kiều Trang 18.12.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trưng Vương-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 10.00
33 320 19 Trần Thu Thảo 26.02.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trần Hưng Đạo-NT A Tốt Khá Ngữ văn 10.00
34 317 19 Nguyễn Thị Mỹ Sang 21.02.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 10.00
35 303 19 Lê Ngọc Phượng My 24.06.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 10.00
36 285 18 Nguyễn Thị Minh Ánh 27.04.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Bùi Thị Xuân-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 10.00
37 308 19 Cao Thị Thu Ngân 21.04.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Khuyến-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 9.00
38 301 18 Trần Thị Khánh Linh 16.04.1998 Hà Nội Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 9.00
39 314 19 Nguyễn Thị Hồng Phúc 26.07.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Võ Văn Ký-NT A Tốt Khá Ngữ văn 8.00
40 326 20 Lê Nguyên Anh Thư 17.05.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Âu Cơ-NT A Tốt Giỏi Ngữ văn 7.50
41 283 18 Nguyễn Khánh An 22.05.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Võ Thị Sáu-NT A Tốt Khá Ngữ văn 7.50
42 248 16 Trần Thị Trà My 08.05.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THPT Hermann Gmeiner-NT A Tốt Giỏi Sinh học 16.75
43 254 16 Nguyễn Thị Bích Ngọc 28.05.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THPT Hermann Gmeiner-NT A Tốt Giỏi Sinh học 15.75
44 271 17 Dương Thanh Toàn 03.06.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Trần Hưng Đạo-NT A Tốt Giỏi Sinh học 14.75
45 259 16 Vũ Hồng Sơn 20.04.1998 Hải Dương Kinh Nam THPT Hermann Gmeiner-NT A Tốt Giỏi Sinh học 13.75
46 230 15 Phạm Thị Thu Hằng 10.01.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trần Hưng Đạo-NT A Tốt Giỏi Sinh học 12.75
47 267 17 Văn Minh Thụy 21.12.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Sinh học 12.00
48 260 16 Mai Thanh Tài 19.02.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Lam Sơn-NT A Tốt Giỏi Sinh học 11.75
86 233 15 Nguyễn Công Minh Huy 05.03.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Âu Cơ-NT A Tốt Khá Sinh học 10.75
48 253 16 Phan Đăng Đại Nghĩa 31.03.1998 Kon Tum Kinh Nam THCS Âu Cơ-NT A Tốt Giỏi Sinh học 10.50
87 231 15 Đặng Trần Minh Hiếu 16.08.1998 TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Khá Sinh học 9.75
49 265 17 Đinh Xuân Thủy 02.02.1998 Phú Yên Kinh Nam THCS Lam Sơn-NT A Tốt Khá Sinh học 7.75
50 246 16 Nguyễn Tuấn Minh 22.01.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu-NT A Tốt Giỏi Sinh học 6.25
51 238 15 Phạm Thị Kim Khánh 29.09.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Võ Thị Sáu-NT A Tốt Khá Sinh học 6.00
89 225 15 Huy Hoàng Dũng 02.04.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Khá Sinh học 6.00
52 278 17 Nguyễn Thảo Thanh Tuyền 19.08.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Sinh học 4.75
53 252 16 Dương Đình Bảo Nghi 30.11.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trần Quốc Toản-NT A Tốt Giỏi Sinh học 3.50
54 145 10 Phạm Tuyết Linh 21.11.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Võ Văn Ký-NT A Tốt Giỏi Vật lý 14.00
55 135 10 Trương Quốc Huy 08.01.1998 Đà Nẵng Kinh Nam THCS Võ Văn Ký-NT A Tốt Giỏi Vật lý 13.50
56 166 11 Nguyễn Đình Huy 16.05.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Võ Văn Ký-NT A Tốt Giỏi Vật lý 12.75
57 144 10 Hoàng Nguyễn Phương Linh 09.01.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Vật lý 12.25
58 142 10 Nguyễn Vũ Tường Lâm 14.12.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Trưng Vương-NT A Tốt Giỏi Vật lý 12.25
59 154 11 Trương Công Thành 11.01.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Bùi Thị Xuân-NT A Tốt Giỏi Vật lý 12.00
60 110 9 Trần Hoài Bảo 19.08.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THPT Hà Huy Tập-NT A Tốt Giỏi Vật lý 11.00
61 161 11 Nguyễn Phương Khả Trân 19.10.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Âu Cơ-NT A Tốt Giỏi Vật lý 10.75
62 125 9 Tô Thế Hiển 17.11.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Mai Xuân Thưởng-NT A Tốt Giỏi Vật lý 10.75
63 116 9 Hồ Ngọc Đỉnh 24.07.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Âu Cơ-NT A Tốt Giỏi Vật lý 10.75
64 132 10 Nguyễn Lê Huy 09.09.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Vật lý 10.00
65 167 11 Phan Huy 18.10.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu-NT A Tốt Giỏi Vật lý 9.25
66 109 9 Bùi Ngô Tôn Bách 18.05.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Vật lý 9.00
67 160 11 Trần Thị Hà Trang 16.02.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Vật lý 8.75
68 141 10 Lê Anh Khoa 14.09.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Võ Văn Ký-NT A Tốt Khá Vật lý 7.25
69 131 10 Trần Văn Hùng 05.06.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu-NT A Tốt Khá Vật lý 7.25
70 093 8 Võ Hiển Thông 09.02.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Âu Cơ-NT A Tốt Giỏi Toán 18.50
71 069 6 Nguyễn Việt Hưng 03.04.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Toán 18.25
72 065 6 Lại Huy Hoàng 07.05.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Bùi Thị Xuân-NT A Tốt Giỏi Toán 16.50
73 096 8 Trịnh Cao Quang Tiến 16.03.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Toán 16.00
74 095 8 Ngô Minh Tiến 21.09.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Toán 14.75
75 103 8 Trần Anh Tuấn 29.07.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Toán 14.50
76 058 6 Huỳnh Vân Anh 15.01.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Toán 14.00
77 087 7 Trần Ngọc Quốc 28.01.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Bùi Thị Xuân-NT A Tốt Giỏi Toán 12.75
78 084 7 Vũ Thạch Thảo Phương 20.08.1997 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Toán 12.50
79 068 6 Dương Thành Hưng 16.02.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Âu Cơ-NT A Tốt Giỏi Toán 12.00
80 108 8 Trần Ngọc Như Ý 26.06.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Khá Giỏi Toán 12.00
81 083 7 Lê Chấn Phong 25.07.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Toán 8.50
82 062 6 Võ Thị Bảo Hân 18.03.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Toán 6.00
83 054 6 Trần Châu Ngân An 17.02.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Toán 5.75
84 086 7 Phạm Mai Kiều Phượng 02.01.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Toán 4.25
85 078 7 Đinh Phương Nguyên 03.08.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Nguyễn Hiền-NT A Tốt Giỏi Toán 3.25
100 185 12 Nguyễn Trần Mai Khanh 26.10.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Hóa học 19.75
105 169 12 Nguyễn Tấn Anh 29.12.1998 Bình Định Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Hóa học 18.50
99 186 13 Nguyễn Xuân Văn Khoa 17.08.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Trưng Vương-NT A Tốt Giỏi Hóa học 18.00
104 171 12 Trần Hữu Duy 01.09.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Hóa học 17.00
102 178 12 Trần Lê Hoàng Hiếu 06.04.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Trần Quốc Toản-NT A Tốt Giỏi Hóa học 16.50
94 211 14 Nguyễn Xuân Sơn 10.03.1998 Đà Nẵng Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Hóa học 16.25
95 203 13 Lê Văn Nên 05.05.1998 Đà Nẵng Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Hóa học 14.75
103 177 12 Lê Thị Thảo Hiền 26.04.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Võ Văn Ký-NT A Tốt Giỏi Hóa học 14.00
90 218 14 Trương Thị Thục Trinh 30.11.1998 Phú Yên Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Hóa học 13.75
97 201 13 Nguyễn Phương Kỳ Nam 17.08.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Hóa học 13.75
93 214 14 Phạm Huỳnh Phương Thảo 17.09.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Hóa học 13.00
98 200 13 Phan Trần Nhật Minh 29.04.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Võ Văn Ký-NT A Tốt Giỏi Hóa học 11.75
101 181 12 Phạm Trần Quang Huy 18.09.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Hóa học 11.25
91 216 14 Hồ Minh Thư 24.05.1998 Khánh Hòa Kinh Nữ THCS Trưng Vương-NT A Tốt Khá Hóa học 11.00
92 215 14 Đào Đức Thống 16.01.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Thái Nguyên-NT A Tốt Giỏi Hóa học 10.25
96 202 13 Đỗ Nguyễn Phương Nam 06.09.1998 Khánh Hòa Kinh Nam THCS Bùi Thị Xuân-NT A Tốt Giỏi Hóa học 10.25

 

ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên !!!